In bài viếtThứ Sáu, Ngày 28 tháng 6 năm 2019 - 10:24

Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - khoá XVIII

Ngày 27.6, tại Trụ sở Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII) lần thứ 26. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh…

Bí
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và cho chủ trương định hướng một số nội dung quan trọng khác. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được; đề xuất giải pháp để đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2019 nhất là các nội dung đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với báo cáo kinh tế - xã hội và các nội dung quy hoạch xây dựng được trình tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại hội nghị: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,65% (kế hoạch năm 8,3%). 

Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 15.433 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 2.320 triệu USD, nhập khẩu 2.450 USD. Thu ngân sách 6.730 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch,  trong đó thu nội địa 4.880 tỷ đồng; chi ngân sách 4.371 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 128/145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 88%, bình quân toàn tỉnh đạt 18,8 tiêu chí/xã; có thêm 4 trường chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh đã tạo việc làm cho gần 12 nghìn lao động; tuyển sinh dạy nghề cho gần 26 nghìn người; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 73%. Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Triển khai hiệu quả sản xuất vụ mùa năm 2019; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp, các chủ trang trại tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án đi vào hoạt động; triển khai hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh và các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại; triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030; hoàn thiện phê duyệt Quy hoạch vùng dọc tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên  - Hà Nội. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng  và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công; triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thu ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch 93a của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền...

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên; quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động; quy hoạch phân khu xây dựng hai bên trục kinh tế Bắc - Nam thuộc huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào; quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2019. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các địa phương, đơn vị đang triển khai thực hiện.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc  thành lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ  khẳng định: Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, xây dựng – thương mại và dịch vụ; phát triển nông nghiệp; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh…