Thứ ba, ngày 9, tháng 3, năm 2021

Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Hiển thị kết quả
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
/ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Cừ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010 - 2015 07/31/2014
11/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 11- NQ/HU; Phù Cừ, ngày 10 tháng 10 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015. 10/10/2011
10/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 10 – NQ/HU; Phù Cừ, ngày 10 tháng 10 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TOÀN DIỆN BỀN VỮNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 10/10/2011
09/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 09 – NQ/HU; Phù Cừ, ngày 10 tháng 10 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 10/10/2011
08/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 08 -NQ/HU; Phù Cừ, ngày 04 tháng 10 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA- THỂ THAO HUYỆN PHÙ CỪ GIAI ĐOẠN 2011- 2015 10/04/2011
07/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 07 -NQ/HU; Phù Cừ, ngày 13 tháng 6 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ GIAI ĐOẠN 2011-2015 HUYỆN PHÙ CỪ 06/13/2011
06/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 06 -NQ/HU; Phù Cừ, ngày 13 tháng 6 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV Về chương trình phát triển Giáo dục và đào tạo huyện Phù Cừ giai đoạn 2011- 2015 06/13/2011
05/NQ/HU NGHỊ QUYẾT Số 05-NQ/HU; Phù Cừ, ngày 13 tháng 6 năm 2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIV VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÙ CỪ GIAI ĐOẠN 2011- 2020 06/13/2011
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 22oC
Độ ẩm: 100%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-03-09

Tổng số lượt truy cập