Thứ ba, ngày 21, tháng 1, năm 2020

Nội dung tin bài

Huyện Phù Cừ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Gửi lúc 19/07/2019 17:02:28 CH

Sáng ngày 19/7/2019, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Về dự hội nghị có đồng chí Lê Trí Viễn -Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Duy Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của tỉnh theo dõi huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, phòng, ngành đoàn thể huyện; Bí thư Đảng uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian qua các cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận trong toàn Đảng bộ huyện có sự chuyển biến tích cực, tình hình chính trị tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, học tập quán triệt và thể chế hoá cụ thể hoá các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện kịp thời. Ban thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hoá Điều lệ Đảng đúng thẩm quyền theo quy chế làm việc. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Huyện uỷ ban hành đồng bộ các quy định, quy chế hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương (khoá XII), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch số 36-KH/HU về thực hiện một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 17 về thực hiện tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, ban hành Hướng dẫn số 03-HD/HU, hướng dẫn sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trường học sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Kết quả, đến nay đã thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và 12 đồng chí Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã, thị trấn là thường vụ cấp uỷ. 36/54 thôn thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Bố trí sắp xếp chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ ở 54/54 thôn. 13/14 xã, thị trấn Bí thư cấp uỷ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Thực hiện sáp nhập 6 trường học. Phối hợp với Sở Y tế chuyển viên chức Y tế học đường của các trường về các Trạm Y tế và sáp nhập Trung tâm dân số kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Huyện uỷ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy và sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Lãnh đạo các cấp uỷ, phòng, ban ngành Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đoàn kết thống nhất đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ cùng triển khai, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp uỷ các cấp kiểm tra 429 lượt tổ chức Đảng, giám sát 203 tổ chức đảng, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 129 tổ chức đảng, đồng thời kiểm tra 43 tổ chức và 188 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Cấp uỷ huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 459 lượt tổ chức đảng, 1319 lượt đảng viên và giám sát theo chuyên đề 223 lượt tổ chức đảng, 381 lượt đảng viên. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tham nhũng theo pháp luật.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Trí Viễn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Công tác đảng viên được cấp uỷ từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 420 đảng viên mới, đạt 101% so với mục tiêu Đại hội. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã chỉ định bổ sung 29 đồng chí cấp uỷ viên, chuẩn y 16 đồng chí Bí thư và phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; đề đạt, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu ứng cử 199 cán bộ diện Huyện uỷ quản lý.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khuyết điểm như: một số nơi chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ còn nhiều hạn chế, chưa nền nếp. Việc ra nghị quyết lãnh đạo còn chung chung, tổ chức thực hiện lúng túng và chưa có nhiều nghị quyết chuyên đề. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa được chú trọng, còn bộc lộ nhiều yếu kém. Một số đảng viên chưa nghiêm túc chấp hành quu định của Điều lệ Đảng, dẫn đến vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Công tác lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở ở một số xã, thị trấn còn hạn chế, còn để nhiều hộ dân tự chuyển đổi đất nông nghiệp không theo quy hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu còn được nghe đồng chí Trần Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Trí Viễn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác cây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt.

Cũng tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu hiểu trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khoá XII.

H.NHUNG


 ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 21oC
Độ ẩm: 78%
Tốc độ gió: 15 km/hkm/h
Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2020-01-21

Tổng số lượt truy cập