Chủ nhật, ngày 9, tháng 8, năm 2020

Nội dung tin bài

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Gửi lúc 30/07/2019 10:55:35 SA

Với chức năng là cơ quan tham mưu của cấp uỷ huyện trên mặt trận Tư tưởng-Văn hoá - Khoa giáo và Lịch sử đảng… Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trong Huyện để báo cáo Thường trực Huyện uỷ phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác Tuyên giáo và tạo sự đồng thuận xã hội, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn Huyện.

Trong thời gian qua, công tác tuyên giáo đã dồn sức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại lên tầm cao mới… Công tác tuyên giáo ngày càng bám sát thực tiễn, phát hiện, đề xuất và tham gia xử lý những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng liên quan đến phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác Tuyên giáo đã góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và cơ sở cùng các ngành trong khối đã tham mưu giúp Huyện uỷ, đảng ủy cơ sở xây dựng các Kế hoạch, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ đảng Đảng; tham mưu đắc lực giúp các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động xây dựng đề cương, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh và đất nước.

 Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai tích cực; Ban đã phối hợp chặt chẽ với trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình Ban Thường vụ Huyện uỷ và xây dựng kế hoạch bài giảng năm cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức. Duy trì tổ chức tốt các Hội nghị báo cáo viên cấp huyện.

Công tác khoa giáo được quan tâm, chú trọng. Hoạt động phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng hiệu quả hơn trong quán triệt và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các cấp ủy Đảng về công tác giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện về khoa giáo. Tham mưu, triển khai sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Công tác phối hợp với UBND huyện và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân được chú trọng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được đẩy mạnh. Đến nay 14/14 xã thị trấn đều phát hành lịch sử Đảng bộ địa phương.

Có thể nói, công tác Tuyên giáo trong thời gian qua đã khích lệ, góp phần tích cực tạo ra khí thế phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện hăng hái thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố xây dựng Đảng; nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng , tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên, lồng ghép tuyên truyền tại các lớp tập huấn nghiệp vụ của các tổ chức hội như hội cựu chiến binh, lớp Đảng viên mới, lớp Sơ cấp lí luận chính trị về tình hình biển Đông, tình hình thời sự đất nước trong thời gian gần đây. Trước yêu cầu của thời kỳ mới, đòi hỏi công tác Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới, phấn đấu “chuyển mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại”. Công tác Tuyên giáo phải thực sự đi vào lòng người, có sức thuyết phục, chủ động giải quyết những vấn đề mới nảy sinh do cuộc sống đặt ra và không ngừng nâng cao tính chiến đấu chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, động viên toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng toàn diện của công tác Tuyên giáo; phải chủ động, sáng tạo, có phương pháp công tác tư tưởng phù hợp trong từng thời gian, từng lĩnh vực, từng đối tượng…bám sát định hướng chính trị của Đảng và hoạt động thực tiễn, khơi dậy và phát huy triệt để sức mạnh vật chất, trí tuệ của toàn dân; chủ động giải quyết một cách sáng tạo những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra đang và sẽ là trách nhiệm nặng nề; đồng thời cũng là vinh dự lớn lao của mỗi cán bộ, đảng viên và từng cán bộ trực tiếp tham gia công tác Tuyên giáo.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo diễn ra trong bối cảnh: Các cấp uỷ đảng đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện Phù Cừ  quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

                                                      Lê Huyền

 

.

 ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 27oC
Độ ẩm: 89%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-08-09

Tổng số lượt truy cập