Thứ bảy, ngày 7, tháng 12, năm 2019

Nội dung tin bài

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phù Cừ chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng

Gửi lúc 05/08/2019 14:39:10 CH

Năm 2019 là năm cuối bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh toàn Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là toàn ngành Tuyên giáo đang ra sức phấn đấu, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm và trong cả nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Huyên ủy Phù Cừ đã chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, nhất là hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Quán triệt Chỉ thị số 17 - CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 08 - CT/TU ngày 09/6/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về chương trình đưa thông tin đến cơ sở; những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thường xuyên quan tâm, củng cố và kiện toàn hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban đã tích cực tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Đề án công tác tuyên truyền giai đoạn 2015 - 2020 của Huyện ủy Phù Cừ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện không ngừng lớn mạnh, là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ và ngày càng có những đóng góp to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 195 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở. Trong đó, có 05 đồng chí là báo cáo viên cấp huyện; 05 đồng chí là báo cáo viên các cơ quan; 14 đồng chí là báo cáo viên đảng ủy các xã, thị trấn; 171 đồng chí tuyên truyền viên các chi, đảng bộ cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên các cấp của huyện được chọn lựa đảm bảo tiêu chuẩn, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; thấm nhuần và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ; có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin; có phương pháp phân tích, lập luận, phương pháp vận động, thuyết phục và đối thoại với người nghe; có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật phát ngôn; nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao; có mối quan hệ gần gũi với nhân dân.
Chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp của huyện thường xuyên được quan tâm, đánh giá sát sao. Theo khảo sát của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong năm 2018, 100% đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên cơ quan huyện được đánh giá hoạt động tốt. Ở cấp cơ sở, 42,8% báo cáo viên hoạt động tốt, 35,7% hoạt động khá, 21,51% hoạt động trung bình. Đối với đội ngũ báo cáo viên các cơ quan đơn vị, 80% được đánh giá hoạt động tốt, 20% hoạt động khá. Từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 18 hội nghị báo cáo viên cho trên 1.200 lượt người nghe, với nhiều nội dung thông tin thời sự cập nhật, về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình quốc tế và quan hệ quốc tế. Xác định Bản tin Thông báo nội bộ là tài liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu và truyền đạt của đội ngũ báo cáo viên của huyện, hàng tháng, Ban đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát hành gần 3.000 cuốn bản tin Thông báo nội bộ đến các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần cung cấp thông tin thời sự, chính trị xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế cũng như định hướng công tác cấp ủy cơ sở.
Trao đổi về những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ khẳng định: Nhờ bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, với sự đồng lòng nhất trí của đội ngũ cán bộ tuyên giáo huyện, mỗi cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ đều nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, chủ động và tích cực trong công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung vào nội dung đột phá: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Thực hiện phương châm thường vụ cấp uỷ, trực tiếp đồng chí bí thư lãnh đạo công tác tư tưởng, mỗi đảng viên đều phải làm công tác tuyên truyền miệng. Kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện Phù Cừ đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ huyện đã đề ra.
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ đã xác định 03 nhiệm vụ chủ yếu từ nay tới hết nhiệm kỳ Đại hội. Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp uỷ Đảng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong đó nêu cao vai trò của các cấp uỷ đảng, mà trực tiếp và trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ. Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng, sinh động, hấp dẫn; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “Hướng về cơ sở”, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Ba là, chú trọng kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm đến chế độ đãi ngộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền miệng; từ đó cổ vũ, động viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới.
Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phù Cừ đã vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khen thưởng có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 17 - CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; được Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; tiếp tục trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019.
Nguồn: tuyengiaohungyen.vn
 ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 17oC
Độ ẩm: 39%
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h
Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2019-12-07

Tổng số lượt truy cập