Thứ năm, ngày 27, tháng 2, năm 2020

Nội dung tin bài

Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) của đồng chí Lê Trí Viễn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Gửi lúc 03/02/2020 17:21:50 CH

BBT trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Trí Viễn

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân!

Hôm nay, chúng ta cùng họp mặt tại đây để ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, là dịp kỷ niệm 90 năm Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên được thành lập - Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Phù Cừ - Chi bộ Quế Ải; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và đại biểu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, nguyên Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn qua các thời kỳ; đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện cùng 35 đại biểu là đại diện của các cấp ủy, tổ chức đảng và những đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong Hội nghị trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Với niềm xúc động, tự hào sâu sắc, chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm qua của Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 1858, thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên ở Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược, biến nước ta trở thành thuộc địa. Trước tình cảnh đó, Nhân dân ta với ý chí quật cường và lòng yêu nước nồng nàn đã liên tiếp nổi dậy, hình thành nhiều phong trào yêu nước và nhiều tổ chức chính trị, dấy lên hàng trăm cuộc khởi nghĩa vũ trang từ bắc đến nam, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược. Song các phong trào cứu nước và các cuộc khởi nghĩa vũ trang ấy, dù sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy đức hy sinh, với biết bao những tấm gương oanh liệt, nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn. Đất nước ta đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Trong bối cảnh đó, vượt qua tầm nhìn của các nhà cách mạng đương thời,  ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã ra đi tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm tháng bôn ba, tìm tòi, học tập, nghiên cứu các cuộc cách mạng khác nhau của phương Tây và phương Đông, tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin và đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã dày công chuẩn bị các điều kiện cần thiết về lý luận, về tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của một đảng cách mạng chân chính ở Việt Nam.

Nhờ hoạt động không mệt mỏi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối, khi điều kiện đã chín muồi, ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện vô cùng trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thoát khỏi ách áp bức của thực dân phong kiến, thoát khỏi bần cùng lạc hậu. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đội tiên phong lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, đưa cách mạng nước ta phát triển theo xu thế của thời đại: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, được mở ra từ cuộc cách mạng Tháng Mười  Nga vĩ đại năm 1917.

Suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đã giành được những thành tựu vĩ đại. Đó là: tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (năm 1945), Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiến hành cuộc kháng chiến lần thứ nhất, đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp được đánh dấu bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu", góp phần quan trọng, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Tiến hành cuộc kháng chiến lần thứ 2, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) đến nay đã thu được những thành tựu to lớn và toàn diện.

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển; văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao; diện mạo đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Số lượng đảng viên không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên là những tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu.

Với những thành tựu vĩ đại đó, nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.  Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã xây dựng được những cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ cần thiết, tạo các tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập sâu và rộng hơn vào nền kinh tế quốc tế. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã hai lần trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009 và nhiệm kỳ 2020-2021.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Những thành tựu to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong 90 năm qua là kết quả lãnh đạo trí tuệ, tài tình của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể hiện Đảng ta là một đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, là người chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 90 năm qua, Đảng ta luôn đứng ở trung tâm các sự kiện lịch sử vĩ đại của cách mạng và thực sự là nhân tố cơ bản lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bởi vì: Đảng Cộng sản Việt Nam chính là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, nhằm giải quyết kịp thời và đúng đắn những vấn đề về chiến lược, sách lược của cách mạng nước ta. Đảng là người đại diện trung thành và đầy đủ nhất lợi ích sống còn, là nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng lấy nhiệm vụ cao cả là phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm mục đích cao nhất của mình. Đảng có truyền thống đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, đoàn kết thống nhất toàn Đảng.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Trong dòng chảy vẻ vang của lịch sử Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào vì cách đây hơn 90 năm, trong đêm trường nô lệ, trên mảnh đất Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến và cách mạng đã bừng lên ngọn lửa cộng sản. Vào năm 1928, được cán bộ của Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội về Đại Quan, Sài Thị (nay là xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu) tuyên truyền giác ngộ cách mạng, nhiều thanh niên tiến bộ ở đây đã tham gia thành lập Chi bộ mang tên Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Sài Thị. Cuối năm 1929, Chi bộ này được chuyển thành Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị - đây là Chi bộ cộng sản đầu tiên của Hưng Yên, là hạt giống đỏ của tỉnh Hưng Yên trong vườn ươm của chủ nghĩa cộng sản.

Từ Chi bộ đầu tiên ở Sài Thị, với 7 đảng viên nhưng được Nhân dân ủng hộ, che chở, phong trào cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Ở huyện Phù Cừ, ngay từ những năm 1930, nhiều thanh niên tiến bộ đã về tuyên truyền giác ngộ cách mạng, kết quả đến tháng 2/1940, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập - chi bộ ghép Quế Lâm - Ải Quan. Đây chính là tiền đề cần thiết để Chi bộ Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng của huyện. Đầu năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn ngày càng quyết liệt, phe phát xít đầu hàng vô điều kiện. Nắm bắt thời cơ và hòa chung trong không khí sục sôi dòng chảy Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ cùng với quân dân trong tỉnh và cả nước đã vượt qua bao gian lao thử thách đi tới đài vinh quang chiến thắng. Từ việc vận dụng thời cơ và nắm được chủ trương của Trung ương, của tỉnh, Chi bộ Đảng và lực lượng Việt Minh Phù Cừ đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền với tổn thất ít nhất, hạn chế việc đổ máu. Từ cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ tự hào là địa phương giành chính quyền sớm nhất nước (14-8-1945), trước Tuyên Quang, Quảng Nam 3 ngày, trước thị xã Hưng Yên 8 ngày, trước thủ đô Hà Nội 5 ngày, góp phần cùng nhân dân cả nước phá tan mắt xích của chủ nghĩa thực dân, xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, giương cao ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Được tôi luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng; vào cuối năm 1945, ban cán sự đảng Phù Cừ được thành lập, là bước chuẩn bị quan trọng về công tác tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập đảng bộ huyện vào tháng 01/1946 để lãnh đạo toàn dân đoàn kết, tích cực xây dựng lực lượng gấp rút chuẩn bị mọi mặt để kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Giai đoạn này, đường lối chiến tranh nhân dân đã được đảng bộ Phù Cừ vận dụng một cách sáng tạo để xây dựng cho cuộc chiến đấu tại chỗ và chi viện cho tiền tuyến. Những trận chiến thắng vang dội như Bạch Binh Tam Đa, Phan Tống Xá, Viên Quang - Thọ Lão và một số nơi khác trong huyện đã đi vào lịch sử đấu tranh oanh liệt của đảng bộ và nhân dân Phù Cừ, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.

Hoà bình lập lại ở Miền Bắc và tiến hành cải tạo xây dựng xã hội chủ nghĩa, Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Cùng với nhân dân Miền Bắc, Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu, ra sức xây dựng hậu phương ngày càng lớn mạnh, chi viện sức người, sức của cho Miền Nam ruột thịt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Tổng kết 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ cùng 8 xã của huyện có vinh dự lớn, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới- giai đoạn cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống của quê hương, đảng bộ và nhân dân Phù Cừ đã ra sức phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta khởi xướng đường lối đổi mới mà nội dung quan trọng là lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội. An ninh- quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ.

Ngày 1/5/1997, huyện Phù Cừ được tái lập. Sau hơn 22 năm tái lập, từ một huyện nghèo, nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, tâm huyết của các cấp uỷ đảng, sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, Ban ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh, sự chung tay góp sức của con em quê hương từ khắp mọi miền của Tổ quốc, của bạn bè gần xa, kinh tế, xã hội Phù Cừ đã và đang có những chuyển động đáng mừng. Để đến hôm nay, có thể tự tin khẳng định rằng: hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra chúng ta đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Có những chỉ tiêu mà giữa nhiệm kỳ tưởng chừng không thể thực hiện được, song với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, sự đồng sức đồng lòng của cán bộ đảng viên trong huyện, chúng ta đã đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, một số công trình mặc dù chưa có trong kế hoạch, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đón trước từ gói kích cầu của Trung ương, của tỉnh và sự ủng hộ của các nhà tài trợ giúp chúng ta tổ chức thực hiện có hiệu quả… 

Từ một huyện nghèo, thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, đến nay Phù Cừ đã xây dựng được một nền tảng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ với nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế hàng năm tăng trưởng cao, với GRDP năm 2019 đạt 12,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 24,5%, ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng 21,3% (Vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV). Các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có thương hiệu, giá trị gia tăng cao, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường được giữ vững và phát triển.

Đến hết năm 2019, thu ngân sách nhà nước của Phù Cừ đạt 1.135,5 tỷ đồng tăng hơn 251 lần so với năm 1997 (đạt 126,87% dự toán HĐND huyện giao, đạt 220,4% dự toán tỉnh giao). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 174 triệu đồng. Huyện đạt 13/13 xã (100%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt, công nhận huyện nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Hạ tầng giao thông, vận tải của huyện được đầu tư mạnh, phát triển nhanh, đồng bộ và hiện đại. Những công trình lớn như: cầu La Tiến, đường tỉnh 386 đoạn La Tiến - Phố Cao cùng nhiều tuyến đường trọng điểm đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng kết nối với Quốc lộ 38 và các tuyến đường bộ, đường thủy... đã và đang hình thành những tuyến giao thông huyết mạch kết nối và lan toả không những trong huyện và tỉnh mà còn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, qua đó đã thúc đẩy giao thương, sản xuất phát triển, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư và đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, là động lực to lớn để huyện Phù Cừ cùng tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường với chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu, có 54/54 làng văn hóa. Chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%; tuyệt đại đa số hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện toàn diện. Công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 42 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; 157 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 4.963 đảng viên. Trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 39 chi bộ đạt 37,5%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 104 chi bộ, chiếm 66,66%.

Những thành tựu đạt được đã tạo thế và lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền huyện và sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện, cùng những người con quê hương Phù Cừ sinh sống trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Nhân dịp kỷ niệm Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 90 năm tuổi, thay mặt Huyện uỷ - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập vượt qua nhiều khó khăn, lập nên thành tựu lớn và toàn diện của huyện. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Phù Cừ, tôi chân thành cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành tỉnh đối với Phù Cừ trong những năm qua.

Trong dịp kỷ niệm trọng đại này, cùng với các hoạt động tri ân khác như: dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện và di tích lịch sử cây đa và Đền La Tiến, thăm chúc tết những người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách..., hôm nay, trong Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương 35 đại biểu đại diện cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và trên các mặt của đời sống xã hội. Các đại biểu được lựa chọn về dự Hội nghị hôm nay là những đảng viên ưu tú, đại diện cho các cấp ủy, tổ chức đảng và gần 5 nghìn đảng viên của Đảng bộ huyện, là những người uy tín, trách nhiệm và đã có những đóng góp sâu sắc, tạo sức lan tỏa vào các phong trào, các hoạt động của các cấp ủy, các tổ chức đảng và của các địa phương, đơn vị. Đây là một vinh dự lớn, của các đồng chí nói riêng, của các cấp ủy, tổ chức đảng nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác nói chung, song cũng là trọng trách lớn lao mà Ban Thường vụ Huyện ủy gửi trao nơi các đồng chí. Mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trên cương vị công tác của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp, cống hiến tài năng, công sức, trí tuệ vào tập thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tập thể nơi các đồng chí là thành viên để đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị và của huyện.

Nhân dịp đầu Xuân mới Canh Tý, thay mặt Huyện uỷ - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và những người con Phù Cừ ở mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng năm mới: sức khoẻ mới, thắng lợi mới. Và tôi cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Cừ phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng cách mạng, bản lĩnh trí tuệ, tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng Phù Cừ thành huyện nông thôn mới, giàu đẹp, văn minh!

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh  muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn! ( 3,0 / 0 )
Chưa có ý kiến nào. Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho bài viết này.
Bộ gõ tiếng việt:
            Gửi ý kiến Xóa form
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến!
Chúng tôi sẽ sớm xem xét ý kiến của bạn một cách nhanh nhất khi chúng tôi có thời gian!
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 28oC
Độ ẩm: 51%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2020-02-27

Tổng số lượt truy cập