Thứ ba, ngày 9, tháng 3, năm 2021

Văn phòng Huyện ủy

Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 đồng chí, là các đồng chí Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong thời gian 02 ngày (17- 18/9/2019), các học viên được trang bị, bổ sung kiến thức cơ bản trong công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong tổ chức, điều hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy; công tác biên soạn văn bản; tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng... Qua 04 chuyên đề: Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy, công tác biên soạn văn bản của Đảng và xây dựng chương trình công tác của cấp uỷ; Hướng dẫn công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng (việc thành lập các tiểu ban Đại hội, việc xây dựng Văn kiện Đại hội, phân công các thành viên; Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Những vấn đề chung về công tác lưu trữ, phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ trước, trong, và sau Đại hội; Một số nội dung cơ bản về công tác tài chính Đảng; hướng dẫn chi kinh phí cho Đại hội Đảng bộ các cấp./.

V. Linh - VPHU

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 22oC
Độ ẩm: 100%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-03-09

Tổng số lượt truy cập