Thứ bảy, ngày 25, tháng 5, năm 2019

Hoạt động cấp ủy

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng

Sáng ngày 23/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 29oC
Độ ẩm: 70%
Tốc độ gió: 11 km/hkm/h
Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2019-05-25

Tổng số lượt truy cập