Thứ ba, ngày 26, tháng 5, năm 2020

Bản tin văn phòng cấp ủy

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết