Thứ ba, ngày 9, tháng 3, năm 2021

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vấn đề "Đức trị" và "Pháp trị" trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị”. Từ đây, tư duy lý luận của Đảng về Nhà nước pháp quyền đã được hoàn thiện thêm một bước. Những định hướng sâu sắc và toàn diện cùng những yêu cầu then chốt về vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tạo cơ sở cho toàn bộ quá trình xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Bởi vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận thức và quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc tư tưởng nhân văn và cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, nhất là trong việc phát huy mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa “Đức trị” và “Pháp trị” Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn dân ta (*)

Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra hôm 8-5 vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo đã đánh giá hội thảo có ý nghĩa tư tưởng chính trị cao, có hàm lượng khoa học sâu sắc, phản ánh thực tiễn đa dạng, phong phú. Qua đó khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo.

Đem tài dân, sức dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị

Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu trích tham luận của Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc" nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Liêm chính trong suy nghĩ và hành động!

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020):

Những thuỷ thủ xứ Nhãn Lồng trên chiến hạm Quang Trung

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tiếp bước cha anh, lớp lớp thanh niên hiểu rõ nghĩa vụ của mình đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự, học tập thi vào các trường quân sự để phấn đấu trở thành những Sĩ quan Quân đội nói chung, Hải quân nói riêng. Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng, là tỉnh không có biển nhưng nhiều người con Hưng Yên đã phấn đấu trở thành Sĩ quan Hải quân giỏi, trong số đó phải nói tới đó là 4 thủy thủ trên chiến hạm Quang Trung - tàu hộ vệ uy lực nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.

Page 1 of 12First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 22oC
Độ ẩm: 100%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-03-09

Tổng số lượt truy cập