Thứ ba, ngày 9, tháng 3, năm 2021

Các điển hình tiên tiến

Là một huyện thuần nông, số lượng các công ty, doanh nghiệp ít, chủ yếu là một số doanh nghiệp may vừa và nhỏ, ngoài ra là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ, ít lao động nên việc triển khai công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện nhà gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2016, BHXH tỉnh giao kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH huyện với tổng số tiền là 86.655.000.000 đồng, số đối tượng tham gia là 61.525 người. Để đạt được chỉ tiêu trên giao, ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với việc tranh thủ sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, BHXH huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến các đối tượng tham gia; tham mưu với UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo về công tác bảo hiểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Chi Cục thuế huyện rà soát, quản lý các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, BHXH huyện còn cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát, đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT hoặc những đơn vị, doanh nghiệp chưa chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, quyết liệt như vậy, tính đến ngày 23/12/2016, BHXH huyện Phù Cừ đã về đích sớm nhất so với BHXH các huyện, thành phố trong tỉnh và đạt 102,32% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN với số tiền thu được là 88.662.000.000, tăng 21,22% so với năm 2015. Đến thời điểm hết ngày 31/12/2016, BHXH huyện đã hoàn thành và vượt mức Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 94 tỷ 607 triệu đồng, đạt 111%; tỷ lệ nợ đọng 1,5%, thấp nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ bao phủ BHYT tính đến hết  ngày 15/12/2016 đạt 78,54% dân số theo niên giám thống kê năm 2015, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu độ bao phủ do UBND tỉnh giao là 2,54%.

Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 là một trong những thành tích mà cán bộ, đảng viên, viên chức ngành BHXH huyện chào mừng năm mới 2017 và chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện 01/5/1997 - 01/5/2017. Trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn thì việc hoàn thành vượt mức kế hoạch thu và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cũng chính là động lực để cán bộ, viên chức BHXH huyện Phù Cừ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tâm huyết với công việc và ra sức thi đua hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Phát huy các kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Viết Thanh – Giám đốc BHXH huyện cho biết. Trong năm 2017, BHXH huyện Phù Cừ sẽ triển khai, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất: Tiếp tục tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

          Thứ hai: Tham mưu, đề xuất kịp thời với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo, UBND huyện các văn bản, phương hướng chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

          Thứ ba: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và phù hợp với tình hình địa phương.

          Thứ tư: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT sâu rộng bằng nhiều hình thức trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức tuyên truyền, tọa đàm trực tiếp với nhân dân.

          Thứ năm: Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, thành công các nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội.

          Thứ sáu: Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện trong công tác rà soát, quản lý các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhằm phát hiện và ngăn chặn tình trạng chốn đóng, gian lận trong công tác nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN.

          Thứ bẩy: Phối hợp tốt với Phòng Thanh tra - Kiểm tra của BHXH tỉnh, Ban Kiểm tra, Liên đoàn lao động, Công an huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm bảo vệ đầy đủ quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời khởi kiện các cơ quan, đơn vị có hành vi gian lận, trốn đóng và nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.

          Thứ tám: Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết rứt điểm các tồn đọng vướng mắc về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN nhằm phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện giao dịch điện tử BHXH. Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu chính.

          Thứ chín: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện trong việc quản lý chi phí  khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc về thủ tục hành chính trong công tác KCB đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia BHYT; Phấn đấu cân đối quỹ KCB BHYT.

 Thứ mười: Thực hiện in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, chính xác, đúng quy định; Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh.

Đặng Quân/ĐTT

Bản đồ hành chính

Lịch công tác

Liên kết

Video - Clip

Liên kết website cấp trên

Liên kết ứng dụng

Thời tiết

 22oC
Độ ẩm: 100%
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2021-03-09

Tổng số lượt truy cập