TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  08/11/2021     |  Lượt xem 60   

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Ngày 5.11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 (lớp thứ nhất).

 

Các đại biểu dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức
Các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự. 
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên
Theo đánh giá của Ban quản lý lớp bồi dưỡng, trong thời gian học tập 5 ngày, các giảng viên đã truyền đạt 9 chuyên đề, cung cấp các kiến thức cơ bản, cập nhật kiến thức mới có tính thời sự cao phù hợp với tình hình thực tiễn và đối tượng, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức của học viên, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong học tập, chấp hành nghiêm túc các nội quy của lớp đề ra, tham gia học tập đầy đủ, tích cực, nghiêm túc. Kết thúc khóa học, học viên đã thực hiện viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng, yêu cầu.
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021 trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng, cập nhật kiên thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2021 yêu cầu: Trên cơ sở những nội dung, thông tin, kiến thức được truyền đạt, các học viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu đúng, hiểu đầy đủ và áp dụng vào thực tiễn công việc của mình, của cơ quan mình linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Đối với cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thì từ mô hình, cách thức tổ chức lớp học này là kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; cần xác định đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nền nếp, hệ thống; chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả góp phần triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh – tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo…
Nguồn: https://baohungyen.vn
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3648663