TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  19/10/2016     

Thông báo về việc Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc

       Thực hiện kế hoạch số 131/KH-VKSTC ngày 13/10/2016 về tổ chức phiên tòa hinh sự rút kinh nghiệm toàn quốc thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến ngành KSND tại tỉnh Bắc Ninh. Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phát hành công văn số 1017/VKS-VP, ngày 19/10/2016 triệu tập các đơn vị tham dự phiên tòa. Đề nghị các đơn vị tải các văn bản nêu trên, tại máy chủ VKS tỉnh- địa chỉ ftp://113.160.132.133 để triển khai thực hiện./

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4581303