TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở nước ta hiện nay
Tăng cường và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là một nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và […]
Không thể suy diễn và bẻ cong công tác phát triển Đảng
Thực hiện theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác phát triển Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc để Đảng thường xuyên tăng thêm nguồn […]
“Dân thụ hưởng” - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII
(TG) - “Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân […]
Năm bài học để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
Ban Tổ chức Trung ương cho biết đến hết ngày 30/6/2020, đã có 52.000 tổ chức cơ sở đảng chiếm 99,7% tổng số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại […]
Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống […]
Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương
Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6/2019 đã diễn ra chiều 3/6, được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước. […]
Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG có bài viết, […]
Những bài học quý giá trong 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ
Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được ban […]
1 2
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607123