TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Nắm bắt thời cơ và diễn biến cuộc cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân.
78 năm (1945-2023), một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc được đánh dấu bởi cuộc Cách mạnh Tháng năm 1945, là mốc son lịch sử chói lọi – đánh […]
Từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường […]
Lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
Trong suốt quá trình 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập […]
Sự chủ động, sáng tạo về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Từ ngày 18 - 30/12/1972, quân dân miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã anh dũng chiến đấu đánh bại […]
ĐỀN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ CÂY ĐA LA TIÊN, XÃ NGUYÊN HÒA
Đây là công trình tâm linh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm lưu giữ và phát huy các giá trị lịch sử to lớn của quân và dân phù cừ nói riêng và các […]
Phát huy tinh thần tác phẩm "Tự chỉ trích" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912-1941) là lớp đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938, khi chưa đầy 26 tuổi. […]
Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
104 năm trước (năm 1917), Cách mạng Tháng Mười Nga đã tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là một sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu rộng, […]
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm […]
Ra mắt sách ''Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập''
Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh 2/9, Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc […]
Vang vọng những ngày Tháng Tám lịch sử
Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên giành chính quyền. Với tinh thần quật khởi, […]
Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”
(TG) - Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, […]
Nhìn lại sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua trưng bày trực tuyến
Triển lãm là dịp để nhìn lại truyền thống Cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân […]
1 2
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6641751