TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  29/10/2014     |  Lượt xem 5372   

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ CỪ 1946 – 2010

Đại hội lần

Ngày, tháng, năm Đại hội

Số đại biểu dự Đại hội

Địa điểm đại hội

Số lượng BCH Đảng bộ

Bí thư Huyện uỷ

                           2/1940

                          15/8/43

- CB Quế Ải-

(Minh Hoàng)

- CB thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào.

3 đv

- Lý Anh - BTCB

- Lê Ngọc Tăng - BTCB

I

01/1946

17

Nhà cụ Lý Chỉnh thôn Cát Dương (Tống Phan)

5

Đ/c Vạn Quốc

(Bùi Đăng Quốc)

II

20/5/1947

29

Đậu Trà Bồ xã Phan Sào Nam

7

Đ/c Vạn Quốc

III

3/1948

Đình Nghĩa Vũ xã Minh  Tân

7

Đ/c Hiệu (Lãng)

Đ/c Phán

(Phạm Tư Anh)

Đ/c Lê Thanh Vân

( Vân Kính- Hoàng Văn Kính )

(5/1948 – 7/1948)

Đ/c Đỗ Đức Phấn

(8/1948-…)

IV

Đ/c Phạm Hưng

(Bùi Văn Tường)

(2/1950-7/1951)

Đ/c Phạm Quốc Chiền

(Vũ Thành)

(8/1951-2/1952)

Đ/c Công Sạch

(Lê Thành Công)

(3/1952-…)

V

Đ/c Trần Tuấn Doanh

( Trần Hoàn )

(4/1955 -  9/1957)

Đ/c Nguyễn Xuân Hòa

( Nghĩa)

(10/1957 – 11/1959)

Đ/c Đặng Văn Đán

PBT phụ trách (12/1959-3/1960)

VI

4/1960

Trung tâm Huyện uỷ xã Đình Cao

21

Đ/c Đặng Văn Đán

  (4/1960 – 1/1962)

VII

22- 23/5/1961

83

Trung tâm Huyện

21

Đ/c Đặng Văn Đán

VIII

10/1963

Trường cấp 2 Đình Cao

Đ/c Tống Đăng Biểu

( 2/1962 - 4/1965 )

IX

3 – 6/11/1964

110 (99 ĐB chính thức, 11 ĐB dự khuyết)

Đậu Tam Đa, thôn Tam Đa

Xã Tam Đa

Đ/c Tống Đăng Biểu

X

5/1967

Trung tâm Huyện

Đ/c Nguyễn Bách  

(Bùi Đăng Ngự)

(4/1965-9/1986)

XI

4/1970

Trung tâm Huyện

18/11/1970

Có QĐ=17đ/c

Đ/c Nguyễn Bách 

XII

5/1973

Trung tâm Huyện

7/5/73 Có QĐ=17đ/c

Đ/c Nguyễn Bách 

XIII

19- 21/12/1974

Trung tâm Huyện

Đ/c Nguyễn Bách 

XIV

26-28/10/1976

105

Hội trường trung tâm huyện (xã Đình Cao )

21

Đ/c Nguyễn Bách

XV

27- 31/5/1977

ĐH I

220

Hội trường xã Đình Cao – Phù Cừ

29

Đ/c Nguyễn Bách 

XVI

25 - 28/9/1979

ĐH II

220 

Trung tâm Huyện Phù Tiên

35

Đ/c Nguyễn Bách 

XVII

29/11 – 02/12/82

ĐH III

(Vòng II)

220

(Vòng I)

Trung tâm Huyện Phù Tiên

35

Đ/c Nguyễn Bách 

XVIII

16- 19/9/86

ĐH IV

300

Trung tâm huyện Phù Tiên

35

Đ/c Phạm Văn Thận

XIX

11- 13/01/89

ĐH V

250

Trung tâm Huyện Phù Tiên

35 chính thức và 8 dự khuyết

Đ/c PhạmVăn Thận

XX

29- 31/8/91

ĐH VI

250

Trung tâm huyện Phù Tiên

35

Đ/c PhạmVăn Thận

XXI

1-3/4/1996

ĐH VII

250

Trung tâm huyện Phù Tiên

35

Đ/c Nguyễn Quang Bạ

20/10/1997

80

Hội trường UBND huyện

27

Đ/c Nguyễn Văn Phụng

     (5/1997- 2/2001)

XXII

22-24/10/2000

115

Hội trường xã Phan Sào Nam

29

Đ/c Nguyễn Thị Loan

       (3/2001-12/2003)

XXIII

19 đến 21/10/2005

147

Nhà văn hoá Trung tâm Huyện

33

Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến

       (1/2004- 6/2010)

XXIV

29 – 31/7/2010

159

Nhà văn hoá Trung tâm Huyện

35

Đ/c Nguyễn Tiến Thuyết

   ( 7/2010 – 1/2014)

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy

    (2/2014 - …) 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607146