TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  05/10/2023     |  Lượt xem 510   

"Chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành TƯ khóa XIII"

Một trong những vấn đề hệ trọng được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đang diễn ra là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài để đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Theo Vov
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6678311