TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Tìm hiểu thuật ngữ "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Về khái niệm và nội hàm của hội nhập quốc tế, hiện có nhiều cách tiếp cận. Nước ta hội nhập quốc tế ban đầu từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập […]
87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào
Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt […]
Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay
Ngày 19-12-2016, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của […]
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
Ngày 1/11, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về […]
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số […]
HUYỆN PHÙ CỪ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI) VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Ngày 15/8, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết […]
< 1 2
Tin, bài đọc nhiều
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4156929