TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  13/10/2021     |  Lượt xem 76   

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phù Cừ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2021

Sáng ngày 12/10/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phù Cừ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 cho 71 đồng chí là Đại biểu Hội đồng Nhân dân 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự chỉ đạo, khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện và các đồng chí trong Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện.

 

Thông qua Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm quán triệt, triển khai quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động đối ngoại; dân tộc tôn giáo gắn liền với quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; những nội dung cơ bản về biên giới quốc gia, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những nội dung mới về thực hiện 02 nhiệm vụ: Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm; làm cơ sở trong tham mưu, tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả trong công tác quốc phòng địa phương trên từng cương vị, chức trách,nhiệm vụ được giao; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở./.

 

                             Đức Hải

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3648641