TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  28/02/2023     |  Lượt xem 174   

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 24/02, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (QP-AN) huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN huyện; đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện, các đồng chí Thành viên Hội đồng giáo dục QP-ANhuyện, cơ quan thường trực, Thư ký Hội đồng giáo dục huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐ Giáo dục QPAN huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2022, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã chủ động làm tốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời kiện toàn hội đồng đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; ban hành quy chế và duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Hội đồng giáo dục QP-AN huyện và các cơ sởđã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức các lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức QP-AN theo phân cấp.

Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã chỉ đạo chặt chẽ các nhà trường THPT trên địa bàn thực hiện môn học GDQP tổ chức giáo dục QP-AN cho 2.100/2.235 học sinh;qua đó đã làm chuyển biến tích cực cho các cháu học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và xác định trách nhiệm của mọi công dân nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo và làm rõ về những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN huyệnghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm 2022. Đồng chí đã yêu cầu các thành viên Hội đồng giáo dục QP-AN huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh; của Huyện ủy, UBND huyện về công tác QP-ANnăm 2023. Thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, gắn với phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ban CHQS huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN; chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tiễn; kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả đối với công tác giáo dục QP-AN.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục QP-AN năm 2022./.

Đức Hải

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4581338