TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  04/05/2023     |  Lượt xem 41   

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18

Sáng ngày 26/4/2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18.

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Duy Thái - Phó Bí thư TT Huyện uỷ. Dự hội nghị còn có các đồng chí UVBTV Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXVI, lãnh đạo các phòng, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá 26. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,3%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ là 19,8%_ 40,5%_39,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng. Giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 211 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,96%. Tỷ lệ bao phủ y tế đạt gần 94%, bảo hiểm xã hội gần 17%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt gần 76%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đạt trên 82%. Tỷ lệ làng văn hoá công nhận hàng năm đạt 96%. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá đạt 100%, 100% thôn có Nhà văn hoá, trên 64 % xã, thôn có sân vận động điểm vui chơi. 33 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. Duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%. Có 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 11 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 27% khu dân cư kiểu mẫu. Hàng năm có 80-90% tổ chức cơ sở Đảng đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cơ sở được chuẩn hoá về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Mỗi năm kết nạp 52 đảng viên mới. Đào tạo nghề cho 550 lao động và tạo việc làm mới cho 1100 lao động.

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, được nghe dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của hệ thống chính trị huyện. Dự thảo quy định về luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện. Và dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương một số kết quả trên tất cả các lĩnh vực mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

H.NHUNG

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4212801