TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  20/04/2023     |  Lượt xem 59   

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2023

Ngày 3/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy…
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Quý I/2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương khóa XIII; các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện Nghị quyết số 18, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 18 đặt ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước bảo đảm quy định, tiêu chuẩn, điều kiện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan…
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ và chất lượng; báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng…
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị  về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Nguồn: https://baohungyen.vn
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4212805