TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  28/05/2024     |  Lượt xem 42   

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 31. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-NQ/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (Chỉ thị số 39); báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã quan tâm, chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 và các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp đó, Ban Cán sự UBND tỉnh báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn Km7+750 - Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài) và báo cáo kết quả thực hiện phương án và xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hưng Yên.

 

 
Play Video
Play
Mute
 
Loaded: 12.49%
 
Remaining Time -2:02
Fullscreen
 

 

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Hưng Yên không có ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp; có 35 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp, trong đó 10 ĐVHC cấp xã có yếu tố đặc thù nên đề nghị không thực hiện sắp xếp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sẽ có 43 đơn vị bị tác động. Vì vậy theo phương án sắp xếp, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 42 ĐVHC và điều chỉnh 1 ĐVHC cấp xã.                                

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp 42 đơn vị này sẽ thành lập mới 20 đơn vị (giảm được 22 đơn vị). Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, toàn tỉnh sẽ còn 139 ĐVHC cấp xã.

Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả thực hiện công tác bầu cử trong Đảng; việc nhận diện những biểu hiện, vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị những nội dung, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là công tác bầu cử trong Đảng; việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sắp xếp ĐVHC; nâng cao chất lượng thẩm định để cấp vốn cho các dự án đầu tư…

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo nhanh kết quả, nội dung Hội nghị lần thứ 9 - BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận tại hội nghị. Hội nghị đã thống nhất cao và  thông qua các nội dung: Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.385 đoạn Km7+750 - Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài); Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hưng Yên; kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp BCH Đảng bộ tỉnh...

Trên tinh thần các nội dung đã được thông qua, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị của năm 2024 và các tháng còn lại của năm 2024 rất nặng nề, BCH Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng; các Ban Đảng tỉnh, cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao hơn nữa tinh thần quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm ta giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp các ĐVHC; thẩm định, bố trí hợp lý nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

* Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1215-QĐNS/TW ngày 3/5/2024, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 1216-QĐNS/TW ngày 7/5/2024, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Lê Quang Hòa tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 1217-QĐNS/TW ngày 7/5/2024 chuẩn y đồng chí Cao Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: baohungyen.vn

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6641634