TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  17/02/2023     |  Lượt xem 199   

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 


Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.  


Theo đó, Quy định số 96-QĐ/TW thay thế Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quy định số 96-QĐ/TW nêu rõ quan điểm, nguyên tắc trong việc lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời, chỉ rõ phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thành phần ghi phiếu và thời điểm ghi phiếu; tiêu chí, quy trình, tổng hợp kết quả và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo Quy định số 96-QĐ/TW, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. 


Quy định số 97-QĐ/TW gồm 4 chương, 17 điều, thay thế cho Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 7/3/2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương.


Hội nghị cũng nghe quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, các địa phương, đơn vị kịp thời cụ thể hóa, triển khai bảo đảm sát thực tiễn, đúng quy định. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nội dung mà các địa phương, đơn vị quan tâm liên quan đến các văn bản mới vừa được ban hành, đồng thời đề nghị, quá trình triển khai có vướng mắc, khó khăn và vấn đề phát sinh từ thực tiễn, các đơn vị báo cáo, phản hồi để Ban Tổ chức Trung ương kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6641724