TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  23/12/2023     |  Lượt xem 299   

Huyện Phù Cừ đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Xác định kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện Phù Cừ đã tập trung huy động các nguồn lực để ưu tiên đầu tư, triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng trên địa bàn, mở ra cơ hội, tạo nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

g cao chất lượng cuộc sống người dân...

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông, xã Tam Đa hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu

Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Phù Cừ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về Chương trình phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện Phù Cừ giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 93/NQ – HĐND ngày 26/11/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Phù Cừ,  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lập Chủ trương đầu tư của 32 dự án thuộc lĩnh vực Giao thông giai đoạn 2021 – 2025 trình và được HĐND huyện phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.198,47 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách tỉnh là 191,9 tỷ đồng, ngân sách huyện 1.006,57 tỷ đồng ); tổng số chiều dài các tuyến đường được xây dựng 61,7 km (trong đó: 10 km đường huyện; 17,3 km đường trục chính xây dựng mới và 34,4 km đường xã ).

Từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành 16 dự án với tổng số 26,884 km đường; 02 cầu giao thông được cải tạo, nâng cấp. Có 07 dự án đang triển khai thực hiện với tống 19,683 km đường và 01 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai. Hoàn thành khu ngã 5 Quán Bầu, xã Tống Phan tạo thành điểm nhấn trung tâm với các tuyến đường giao thông tỏa đi 5 hướng với quy mô khá hiện đại và phù hợp với cảnh quan, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và dịch vụ của huyện trong tình hình đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện chương trình dự án giao thông trọng điểm đường Tân Phúc – Võng Phan của tỉnh đi qua các xã trên địa bàn huyện đảm bảo đúng kế hoạch.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển nhanh theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào các công trình có tính kết nối giữa các tuyến đường tỉnh với quốc lộ, đường huyện, đường thủy; 100% các xã, thị trấn đều có đường ô tô kết nối đến trung tâm xã, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa...

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Cừ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong những khâu đột phá là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, trong đó đầu tư phát triển giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Hàng năm UBND huyện xác định mục tiêu, huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển giao thông. Tích cực chỉ đạo các phòng, ban chức năng tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai thi công các công trình để hoàn thành đúng tiến độ... Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện từng bước được hoàn thiện, trong đó hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Kết quả từ năm 2021 đến hết 30/8/2023, huyện đã triển khai hỗ trợ hàng năm đối với công tác phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện như:

- Năm 2021, các cấp ủy và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiến đất, góp sức người sức của xây dựng trên 1,8 km đường giao thông và trên 2,2 km rãnh thoát nước có nắp đậy qua các khu dân cư với tổng mức đầu tư trên 8 tỷ 635 triệu đồng với phần vốn góp đối ứng của nhân dân là 2,796 tỷ đồng.

- Năm 2022 triển khai thực hiện hỗ trợ 22 tuyến đường hoa tại 11 xã, thị trấn; hỗ trợ 22 đường điện chiếu sáng tại 07 xã: Đoàn Đào, Tống Phan, Minh Tân, Đình Cao, Minh Tiến, Tam Đa, Nguyên Hòa với tổng chiều dài 35,03 km; hỗ trợ xây dựng 2.320 m rãnh thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư tại 02 xã Tam Đa, Đoàn Đào và hỗ trợ 6.251 m đường ra khu chuyển đổi tại 03 xã: Đoàn Đào, Minh Tiến, Tam Đa.

- Năm 2023, thực hiện hỗ trợ 18 tuyến đường hoa tại 11 xã, thị trấn; hỗ trợ 52 đường điện chiếu sáng tại 9 xã: Đoàn Đào, Phan Sào Nam, Minh Tân, Quang Hưng, Đình Cao, Tam Đa, Minh Tiến, Nguyên Hòa, Tống Trân với tổng chiều dài 34,95km; hỗ trợ xây dựng 1.845 m rãnh thoát nước có nắp đậy trong khu dân cư tại 05 xã: Tam Đa, Quang Hưng, Đình Cao, Phan Sào Nam, Minh Tiến và hỗ trợ 1.640 m đường ra khu chuyển đổi, khu sản xuất tập trung tại 03 xã: Tống Phan, Minh Tiến, Phan Sào Nam.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông của huyện vẫn còn một số khó khăn như nguồn lực cho đầu tư xây dựng đường giao thông còn hạn chế. Vì vậy, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn.

Các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình giao thông nông thôn. Coi trọng công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng; tiếp tục dồn sức hoàn thiện hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, khuyến khích giao thương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Vũ Văn Thiện – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4581275