TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  03/11/2022     |  Lượt xem 151   

Huyện Phù Cừ tổ chức khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023;trong 02ngày 29 - 30 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS)các xã, thị trấn tổ chức khám sơ tuyểncho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Hội đồng NVQS huyện Phù Cừ đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để việc sơ tuyển đạt hiệu quả cao: Chỉ đạo Hội đồng NVQScác xã, thị trấn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, quán triệt sâu sắc các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện NVQStới công dân trong độ tuổithực hiện nghĩa vụ quân sự và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn và thành lập Tổ kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu các vấn đề gian lận trong khám sơ tuyển, đảm bảo công bằng, đúng luật.Lực lượng quân sự, công an theo dõi sát quá trình khám sơ tuyển ở các xã, thị trấn, vừa đảm bảo an ninh trật tự cho các buổi khám sơ tuyển, vừa đảm bảo chặt chẽ trong giám sát quy trình khám tuyển.Trước khi bước vào khám sơ tuyển, các xã, thị trấn đã thực hiện rà soát và quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân, lập danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ, trong diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và công khai để Nhân dân giám sát;đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các thôn, xóm, khu phố để đôn đốc công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi khám sơ tuyển theo đúng quy định; trước khi tiến hành khám sơ tuyển, tất cả thành viên thuộc tổ kiểm tra sức khỏe NVQS ở các xã, thị trấn đều được tập huấn, quán triệt đầy đủ các quy định của pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết.         

Theo số liệu thống kê của Ban CHQS huyện: Năm 2023, toàn huyện có 656công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đến nay toàn huyện đã tổ chức khám sơ tuyển cho 501 công dân, đạt 76,4%.Số vắng mặt chưa tới khám đa phần đều vì lý do đang học tập nợ môn, đi làm ăn xa chưa kịp trở về địa phương tham gia khám sơ tuyển. Thời gian tới, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiếp tục khám vét các trường hợp còn lại theo quy định.         

Năm 2023, công tác khám sức khỏe NVQStiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch Số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế “Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Những công dân qua khám sơ tuyển đủ điều kiện sẽ được khám sức khỏe cấp huyện và kết luận, phân loại sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định. Khâu khám sơ tuyển sức khỏe là khâu đầu tiên đặc biệt quan trọng để đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe của công dân trong diện gọi nhập ngũ và là căn cứ để phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển quân của các địa phương.         

Công tác tuyển chọngọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; khó khăn lớn nhất ở các địa phương trong triển khai khám sơ tuyển là nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự vắng mặt tại địa điểm khám do đi làm ăn xa,đang học nợ môn nên chưa thể trở về địa phương đúng thời gian quy định.Bên cạnh đó, năm 2022 nhiều trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thực hiện gọi tuyển sinh và nhập học muộn hơn mọi năm. Vì vậy, tại thời điểm rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì thanh niên chưa có giấy báo đỗnhập học của các trường, đến thời điểm khám sơ tuyển sức khỏe thì lại nhận được giấy gọi nhập học dẫn tới tỷ lệ đi khám sơ tuyển bị ảnh hưởng.         

Khắc phục mọi khó khăn trong công tác khám sơ tuyển, quyết tâm thực hiện chặt chẽ, thống nhất “bước khởi đầu” quan trọng, các địa phương đang nỗ lực thực hiện công tác này, quyết tâm đến 06/11/2022 sẽ hoàn thành việc khám sơ tuyển theo quy định; làm căn cứ, cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân năm 2023./.

Đức Hải

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4091068