TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  24/03/2023     |  Lượt xem 12   

Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVII

Ngày 22/3, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười hai để xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh…
Các đại biểu dự kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số chủ trương lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để kỳ họp hoàn thành nội dung, chương trình đề ra đạt chất lượng và hiệu quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan; đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xác định trách nhiệm, tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, thảo luận để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
Kỳ họp đã xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (Điều chỉnh cục bộ quy hoạch); việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường nối ĐT.376 với tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào; việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ xây dựng một số trụ sở làm việc Công an cấp xã theo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023; việc Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh; việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng cơ sở vật chất thuộc ngành y tế và giáo dục.
Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.
Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản, các đại biểu đã thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 
Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Kỳ họp đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết về nhân sự, cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương: Tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”; tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung, khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội vừa được HĐND tỉnh thông qua; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. 
UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã dự kiến trong danh mục Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý; đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số…
Nguồn: https://baohungyen.vn
 
Tin, bài đọc nhiều
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4156965