TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  19/08/2014     |  Lượt xem 3080   

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Yên Mỹ luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thật sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để  nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong huyện chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, điển hình là Đảng bộ xã Trung Hưng. Đảng bộ xã có hơn 360 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Xác định muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trước hết các chi bộ phải mạnh, đảng viên hăng hái, gương mẫu, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp và đổi mới nội dung sinh hoạt. Thời gian sinh hoạt chi bộ thường bố trí vào ngày cố định, bảo đảm số lượng đảng viên tham dự, nếu có đảng viên bận việc thì cấp ủy chuyển thời gian sinh hoạt vào hôm sau để tạo điều kiện cho tất cả đảng viên tham dự đầy đủ. Trường hợp đảng viên vắng mặt không có lý do, chi bộ kiểm điểm nghiêm túc. Vì vậy, các đảng viên đều tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt được chi ủy chuẩn bị trước, được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ; tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng tới; đánh giá tình hình, tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhằm phát huy ý thức xây dựng của đảng viên, các chi bộ dành thời gian để đảng viên thảo luận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm… Việc duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.
 
Tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chi bộ nông thôn ở huyện Yên Mỹ
Tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chi bộ nông thôn ở huyện Yên Mỹ

Đối với nhiều tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gặp khó khăn, không theo định kỳ do doanh nghiệp làm theo ca, kíp. Tuy nhiên, Chi bộ Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (VAP) luôn duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ chọn thời gian sinh hoạt phù hợp là khi giao ban công việc hàng tuần hoặc trao đổi, bàn bạc nội dung công việc qua thư điện tử. Ông Nguyễn Đình San, Bí thư chi bộ công ty cho biết: Trong sinh hoạt, chi bộ triển khai, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước tới đảng viên; tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề thiết thực của doanh nghiệp như đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; về chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Không khí sinh hoạt thực sự dân chủ, cởi mở, chân thành nên đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; phát huy tính gương mẫu của đảng viên gắn với rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Nhờ duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt nên chi bộ ngày càng được củng cố, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2013 vừa qua, chi bộ đã kết nạp thêm một số đảng viên trẻ. 

Bên cạnh những tổ chức cơ sở đảng quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ở một số nơi, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, ít tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; chi ủy, bí thư chi bộ chưa chọn đúng nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc cần giải quyết để đưa vào nội dung sinh hoạt. Sinh hoạt chi bộ chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đảng viên trong việc bàn, quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Một số đảng viên ít tham gia thảo luận, chưa mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình, có biểu hiện nể nang, né tránh. Tình trạng đảng viên nông thôn đi làm xa quê, vắng mặt trong sinh hoạt chi bộ ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết tại cơ sở… 
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nguyên tắc cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là hoạt động bảo đảm cho tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở về sự cần thiết đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tổ chức và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được quyết định chủ yếu bởi trình độ, kinh nghiệm công tác Đảng, tinh thần trách nhiệm làm việc của chi ủy nhất là bí thư chi bộ và đội ngũ đảng viên, cùng với đó là sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên. Do vậy, cần tiếp tục phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, giúp đỡ các chi bộ, trong đó có việc thực hiện sinh hoạt chi bộ; duy trì công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối việc bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, đồng thời chấn chỉnh các chi bộ không thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ. 
   
 Đức Nhuận
 
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607198