TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  17/10/2022     |  Lượt xem 137   

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 14.10, tại hội trường trụ sở Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6).
Theo đó, Hội nghị Trung ương 6 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong 7 ngày, từ ngày 3.10 đến ngày 9.10.2022. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Các đại biểu dự hội nghị
Tại Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị. 
Cụ thể: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào “Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023”. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, BCH Trung ương đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Về “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 và ban hành Nghị quyết mới về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến và thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện: “Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII”; “Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021”; về “Công tác cán bộ”.
Nguồn: https://baohungyen.vn
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4090988