TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  13/10/2021     |  Lượt xem 56   

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII

Ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị được trực tuyến tới 2.744 điểm cầu trong cả nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Hội nghị được trực tuyến tới 13 điểm cầu cấp huyện trong tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII của Đảng. Theo đó, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII; tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới…; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021), tuyên truyền kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2021)…
 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3648603