TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  05/10/2023     |  Lượt xem 440   

Triển khai nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” quý IV

Ngày 4/10, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong quý III năm 2023, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều tiến bộ, hiệu quả, nhất là ở xã, phường, thị trấn; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở; dân chủ được phát huy trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Mô hình điểm “Dân vận khéo” chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp ở 6 xã, phường, thị trấn và việc nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được triển khai. Cùng với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ trong Đảng, ban hành nhiều quy định, quy chế cụ thể hóa phương châm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng quy chế để Nhân dân giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng được đẩy mạnh; nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả đã nhận được sự hưởng ứng tích của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Điển hình là sự phối hợp thực hiện công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan và các dự án khác; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…

Quý IV năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về thực QCDC ở cơ sở; xuất bản cuốn Sổ tay “Hỏi - Đáp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”; hướng dẫn, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các việc làm việc làm thiết thực, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận khéo...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định: Việc thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” thời gian qua đã góp phần vào thành công chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác “Dân vận khéo”; rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Giao ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; gắn thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực thi chính sách pháp luật, những vấn đề về chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân...

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607122