TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  05/01/2023     |  Lượt xem 465   

UỶ BAN MTTQ HUYỆN PHÙ CỪ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI HAI

Ngày 05/01/2023, Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ Mười hai nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại biểu: đồng chí Lê Quang Toản - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Duy Thái - Phó Bí thư thường trực huyện ủy. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo UBND, lãnh đạo HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các Phòng, Ban của huyện; các vị Ủy viên UBMTTQ huyện; đại diện các tổ chức thành viên, lãnh đạo UBMTTQ các xã, thị trấn và đại diện các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Năm 2022, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động mà trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cơ sở vận động được 522.609.000 đồng  đạt 104% kế hoạch tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai hiệu quả, MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát cơ sở, những vấn đề Nhân dân quan tâm để đề xuất nội dung giám sát, phản biện phù hợp.

Năm 2022, MTTQ huyện thành lập Fanpage Mặt trận huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên, hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập trang Fanpage của đơn vị mình. Trong năm, MTTQ các cấp trong huyện đăng trên 200 tin bài tuyên truyền hoạt động của MTTQ, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Quang Toản- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận của huyện; đề nghị thời gian tới MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024, các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023 đề ra.

Tại Hội nghị, 01 tập thể, 01 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 02 tập thể và 01 cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh; 8 tập thể và 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; Uỷ ban MTTQ huyện trao giấy khen cho 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022./.

Nguyễn Quyên

 

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6641719