TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  30/09/2021     |  Lượt xem 341   

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN (NHCSXH) ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 68-NQ/CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Là đơn vị hoạt hộng tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, NHCSX huyện Phù Cừ luôn bám sát các định hướng của Đảng, Nhà nước, của NHCSXH để kịp thời chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến với người dân trên địa bàn huyện. Ngay sau khi có Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. NHCSXH đã phối hợp với đài Truyền thanh huyện làm các tin bài phát thanh nhằm thông tin sâu rộng đến với các doanh nghiệp, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. NHCSXH huyện đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các thành viện Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện, các tổ chức màng lưới thông qua các buổi giao ban tại các điểm giao dịch xã, trang báo điện tử của huyện. Đặc biệt cán bộ NHCSXH đã tích cực chủ động tiếp cận các doanh nghiệp có tham gia đóng hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn huyện để tuyên truyền chính sách của Đảng và của nhà nước về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến 30/9/2021 NHCSXH đã tiếp cận được 100% doanh nghiệp có tham gia đóng hiểm xã hội cho người lao động và phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện cho vay01 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 32 lượt lao động được vay vốn với tổng số tiền vay là 109,7 triệu đồngdo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong thời gian tới NHCSXH tiếp tục tham mưu cho các cấp, các nghành chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, nhằm đưa Nghi quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

      NHCSXH huyện

 
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607176