TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 - TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH -THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Huyện Phù Cừ nâng cao năng lực nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội”
Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, vì vậy đây chính là […]
Tầm nhìn vượt thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn còn nguyên tính thời sự. Bởi, tư tưởng đó đã thể hiện một tầm nhìn […]
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa […]
“Cán bộ cấp chiến lược phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”
TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: cán bộ cấp chiến lược là phải "lo trước thiên hạ, vui sau […]
Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết "Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng […]
Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới
Với tài năng, nhân cách và sự cống hiến to lớn qua suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là người chiến sỹ cách mạng […]
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
10 tài năng trẻ xuất sắc thuộc 9 lĩnh vực được tôn vinh và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên […]
Đất nước cần người tài nhưng tài phải đi liền với đức
Tổ chức cần người tài, đất nước cần người giỏi nhưng tài phải đi liền với đức. Trong hai yếu tố này, nhất quyết phải lấy đạo đức làm nền tảng.
BÁC HỒ - MỘT LÒNG SON TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải […]
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Sau bao gian nan, thử thách, con dốc 2022 đã đưa chúng ta tới đỉnh. Một năm dốc sức phục hồi và phát triển, không ít thăng trầm và nhiều ấn tượng. […]
Hết lo 'kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm việc'
Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 23/6, Tổng bí thư nhắc lại câu nói “kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm làm việc”. Câu nói này xuất phát từ một vị […]
Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay
Trong quá trình thực thi công vụ, một số nhân tố khách quan và chủ quan đã tác động gây ra tình trạng lệch chuẩn đạo đức công vụ ở một bộ phận cán […]
Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám
Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng […]
1 2 3 4 5 >
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4607144