TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của từng chi bộ
Đây là nội dung trong Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong […]
Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới
Với tài năng, nhân cách và sự cống hiến to lớn qua suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công xứng đáng là người chiến sỹ cách mạng […]
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
10 tài năng trẻ xuất sắc thuộc 9 lĩnh vực được tôn vinh và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên […]
Đất nước cần người tài nhưng tài phải đi liền với đức
Tổ chức cần người tài, đất nước cần người giỏi nhưng tài phải đi liền với đức. Trong hai yếu tố này, nhất quyết phải lấy đạo đức làm nền tảng.
BÁC HỒ - MỘT LÒNG SON TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
Phạm trù Trung, Hiếu là phạm trù cốt lõi của đạo đức phong kiến mà đạo Nho đã dạy và đòi hỏi đối với người quân tử. Đạo Nho dạy người quân tử phải […]
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Sau bao gian nan, thử thách, con dốc 2022 đã đưa chúng ta tới đỉnh. Một năm dốc sức phục hồi và phát triển, không ít thăng trầm và nhiều ấn tượng. […]
Hết lo 'kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm việc'
Tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 23/6, Tổng bí thư nhắc lại câu nói “kỷ luật nhiều như thế lấy ai để làm làm việc”. Câu nói này xuất phát từ một vị […]
Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay
Trong quá trình thực thi công vụ, một số nhân tố khách quan và chủ quan đã tác động gây ra tình trạng lệch chuẩn đạo đức công vụ ở một bộ phận cán […]
Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám
Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng […]
Phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những gợi mở cho công tác cán bộ hiện nay
Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách […]
Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước cách mạng dựa trên nguyên tắc dân chủ và pháp quyền
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta đồng sức đồng lòng, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, làm nên một sự kiện long trời, lở đất, […]
TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem đây là một trong những phương thức lãnh đạo […]
Đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay
Gần đây, lĩnh vực văn học, nghệ thuật có sự phát triển rất phong phú, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ mới song cũng […]
1 2 3 4 5 >
Video Clip
Thời tiết
HƯNG YÊN WEATHER
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4212760